logo-spinal-care-dobreci

OBLIGATIILE PACIENTILOR INTERNATI

Pacientii internati sunt rugati sa respecte prevederile Regulamentului Intern, in ceea ce priveste “Obligatiile Pacientilor Internati”, dupa cum urmeaza:

 • Sa respecte intocmai tratamentul prescris, regimul dietetic si recomandarile primite din partea personalului medical.
 • Bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de clinica.
 • Bolnavii internati sunt obligati sa respecte personalul medical din clinica.
 • Pacientii sunt obligati sa manifeste o atitudine civilizata fata de ceilalti pacienti internati.
 • Sa informeze personalul medical, intocmai si la timp, cu privire la orice manifestare sau reactie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Respectarea ordinei si linistii, pastrarea curateniei in saloane, holuri, clinica.
 • Nu se permite tulburarea linistii, degradarea mobilierului si bunurile din dotarea clinicii, in caz contrar vor fi obligati la plata contravalorii bunurilor deteriorate.
 • Sa respecte regulile de acces, conduita si disciplina ale clinicii.
 • Sa respecte normele de igiena personala, ambientul din camera, pastrarea curateniei si a linistii in salon si pe holuri.
 • Sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in clinica.
 • Sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si a mobilierului din dotare.
 • Sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat clinica nu raspunde de pierderea acestora.
 • Iesirea sau plecarea din clinica se face numai cu permisiunea medicilor.
 • Este interzis fumatul si consumul bauturilor alcoolice in clinica.
 • La externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata “Opinia pacientului” sau la persoana desemnata pentru colectarea lor.
 • Sa respecte semnificatia indicatoarelor care restrictioneaza accesul in zone cu risc de accident, contaminare, respectiv zone unde accesul public este interzis.
 • Sa achite contravaloarea serviciilor medicale in cazul in care pacientul nu este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

DREPTURILE PACIENTULUI

Conform legislatiei din Romania
(Legea Nr.46 din 21/01/2003, cu modificarile si completarile ulterioare)

 • Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nicio discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat aupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.